Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.

\

Počet vyzbieraných podpisov

13189

Zdieľajte túto petíciu:

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery.

Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  a formovať občanov podľa záujmov anonymných nadnárodných organizácií a ako odstrániť ich obranné reflexy. Ich cieľom je unifikácia a štandardizácia obyvateľstva za účelom ľahšieho ovládania a manipulácie.

Postavme sa obmedzovaniu ľudskej dôstojnosti. Človek nie je položka v úradnom spise alebo číslo v plánoch neobmedzených vládcov. Zastavme postupnú degradáciu človeka na elektronikou ovládaného otroka.

Sledujte nás na facebooku