Petícia proti presadzovaniu LGBT zväzkov

Politici, napriek tomu, že k podobným legislatívnym úpravám nemajú od svojich voličov mandát, keďže väčšina strán v NR SR išla do volieb bez toho, aby mala takéto zväzky (či už vo forme partnerstva alebo tzv. manželstva) vo svojich programoch,
sa v strachu pred konfliktom s Bruselom zrejme rozhodnú legislatívu prijať. Pokiaľ chceme, aby ich dodržali, musíme im dať jasne najavo, že si podobné legislatívne úpravy za žiadnych okolností neželáme.
A musíme s tým začať hneď a nie až vtedy, keď bude návrh zákona už na stole.

počet podpisov: 3873
PODPÍSAŤ

UKONČENÉ KAMPANE

Petícia na podporu mons. Jozefa Haľka, biskupa, ktorý sa stal terčom vulgárnych útokov a mediálneho lynču, po tom čo vyjadril kritiku nevhodných scén v seriáli vysielanom RTVS 9.1.2022

Odmietame vulgárne útoky a mediálny lynč katolíckeho biskupa, len preto, že vyjadril oprávnenú kritiku seriálu vysielaného vo verejnoprávnej televízi.

počet podpisov: 2923

Netrestajte pastierov! Sme proti kriminalizácii duchovných, ktorí slúžia veriacim

Obraciame sa s prosbou na štátne a vládne orgány, aby zvážili represívne opatrenia voči kňazom, ktorí boli predmetom udania a následného policajného vyšetrovania ohľadom slúženia sv. omší v kostoloch, na ktorých sa zúčastnili veriaci napriek oficiálnemu zákazu.

Domnievame sa, že konanie kňazov nebolo motivované snahou narušiť všeobecné spoločenské dobro, ale naopak: umocniť toto dobro a pozdvihnúť ho na vyššiu duchovnú úroveň.

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, ktorí sa obetavo zapájajú do boja s utrpením, či už telesným alebo duševným, patrí naša úcta a podpora. Posúdenie toho aká akútna je duševná potreba jednotlivých veriacich ponechávame na kňazov v pevnej viere, že ich vedie v ich pastoračnej činnosti Duch Svätý.

Modlíme sa za nich a vyzývame k pochopeniu a zmierlivosti.

počet podpisov: 477

Stop povinným čipovým preukazom!

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery. Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  […]

počet podpisov: 1074
Sledujte nás na facebooku