O nás

Kto sme?

Portál Reaguj.sk slúži na vytváranie a publikovanie petícií a protestných kampaní. Funguje vďaka podpore Nadácie Slovakia Christiana a je nezávislý od všetkých politických stranách a hnutí. Naša existencia by nebola možná bez zaangažovania aktívnych užívateľov.

Naše poslanie

Základným cieľom našej činnosti je obrana kresťanských hodnôt, tradičného modelu rodiny, ľudského života, slobody prejavu a súkromného vlastníctva.

Ako pracujeme?

Našu aktivitu opierame o spoluprácu  s používateľmi portálu Reaguj.sk, ktorí nás informujú o petičných a protestných akciách, ktoré by mali byť zorganizované. Sami tiež iniciujeme kampane, ktoré sú v súlade s našim poslaním.

Pracujeme podľa schémy:

Ohrozenie (napr. Návrh nového zákona) → protestné akcie, petície (spoločenský tlak) → reakcie (odmietnutie návrhu zákona)

Efektivita

Efektivita našich kampaní je závislá na dvoch činiteľoch: na odozve v médiách, ktorá pomáha dostať sa k čo najširšej skupine osôb a na čo najviac zaangažovaných užívateľoch, ktorí podporou našej kampane vytvárajú tlak a získavajú reálny hlas v danej veci.

Zorganizujte svoju kampaň

Kontaktujte nás vo veci organizácie vlastnej kampane!

Sledujte nás na facebooku