Petícia proti presadzovaniu LGBT zväzkov

Politici, napriek tomu, že k podobným legislatívnym úpravám nemajú od svojich voličov mandát, keďže väčšina strán v NR SR išla do volieb bez toho, aby mala takéto zväzky (či už vo forme partnerstva alebo tzv. manželstva) vo svojich programoch,
sa v strachu pred konfliktom s Bruselom zrejme rozhodnú legislatívu prijať. Pokiaľ chceme, aby ich dodržali, musíme im dať jasne najavo, že si podobné legislatívne úpravy za žiadnych okolností neželáme.
A musíme s tým začať hneď a nie až vtedy, keď bude návrh zákona už na stole.

\

Počet vyzbieraných podpisov

3901 z 10000

Túto petíciu dostane:

@ Prezidentka SR, predseda vlády SR a predseda NR SR

Zdieľajte túto petíciu:

Od októbra 2022, keď sa udiala dvojnásobná vražda na Zámockej ulici v Bratislave, rozhodli sa využiť liberálne a ľavicové politické strany, ako aj mimovládni aktivisti, aktuálnu atmosféru na presadenie svojich dlhoročných zámerov. Okrem všeobecného zámeru: formovať slovenskú spoločnosť propagáciou aktívneho homosexuálneho životného štýlu a gender propagandy v médiách, vo firmách, ale aj v školách, prišli viacerí politici s návrhom na uzákonenie zväzkov párov rovnakého pohlavia.

V tejto svojej snahe majú širokú podporu centrálnych orgánov Európskej únie, ktorá na jeseň minulého roka ostro kritizovala slovenské zákonodarstvo vo vzťahu k LGBT komunite. Je preto len otázka času, kedy sa pokúsia svoje zámery presadiť definitívne. Čas a moc je stále viac na ich strane.

Politici, napriek tomu, že k podobným legislatívnym úpravám nemajú od svojich voličov mandát, keďže väčšina strán v NR SR išla do volieb bez toho, aby mala takéto zväzky (či už vo forme partnerstva alebo tzv. manželstva) vo svojich programoch, sa v strachu pred konfliktom s Bruselom zrejme rozhodnú legislatívu prijať. Pokiaľ chceme, aby svoje pôvodné programy dodržali, musíme im dať jasne najavo, že si podobné legislatívne úpravy za žiadnych okolností neželáme. A musíme s tým začať hneď a nie až vtedy, keď bude návrh zákona už na stole.

Politici musia vidieť, že občania Slovenska s niečím takým nesúhlasia. Tento nesúhlas nakoniec potvrdzujú aj všetky prieskumy európskych agentúr, ktoré nás pravidelne umiestňujú na spodné priečky rebríčka akceptovateľnosti LGBT zväzkov. Treba však, aby politici uvideli, že občania dokážu za svoje názory skutočne bojovať.

Aký následok by malo prijatie zákona o registrovaných partnerstvách? Posúďte sami podľa priebehu udalostí v štátoch západnej Európy:

  • zvýšila by sa propagácia homosexualizmu a gender agendy v spoločnosti;
  • od registrovaných partnerstiev by sa prešlo k „manželstvám“ a neskôr k adopciám detí;
  • do škôl by následne prenikla osveta ohľadom takýchto „rodín“ a ich sexuality, keďže by boli štátom akceptované ako normálna forma rodinného života;
  • posunuli by sa mantinely pre ovplyvňovanie detí ohľadom zmeny pohlavia, napriek nesúhlasu rodičov.

Tieto javy sú dnes v západnej Európe a USA bežné. Chceme ich mať aj na Slovensku?

Pokiaľ nie, podpíšte prosím túto petíciu adresovanú ústavným činiteľom, politikom a verejným aktivistom, aby garantovali skutočné naplnenie Ústavy Slovenskej republiky, ktorá označuje za manželstvo jedine zväzok muža a ženy.

Postavme sa spoločne na odpor a zastavme nezdravé názory pretláčané z Bruselu a EÚ!

Zdroje ilustrácií:
1. https://www.flickr.com/photos/36612355@N08/51988071046/
2. https://www.flickr.com/photos/36612355@N08/52439259641/
3. https://www.flickr.com/photos/vucba/51420182010/






Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov.



Kliknutím na políčko (tlačidlo) PODPÍSAŤ PETÍCIU vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a elektronická adresa - email, Nadáciou Slovakia Christiana so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava (naša adresa), IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi na dobu 20 rokov, a to za účelom zasielania informácií o petíciách,kampaniach, všeobecných informáciách a to tiež aj formou tzv. newsletteru, prostredníctvom elektronickej pošty - emailu. Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa - email. A prehlasujem, že som tieto moje osobné údaje uviedol pravdivo. Vaše osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom zaúčelom vybavenia podpory kampaní a petícií, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na činnosti prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Dobrovoľný súhlas môžete ho kedykoľvek odvolať poštou na našu adresu, emailom: nadacia@slovakiachristiana.sk, alebo telefonicky 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.) . Kliknutím na OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV na tejto stránke vpravo dole pod týmto textom získate viac informácii.

Sledujte nás na facebooku