Otvorená výzva na zastavenie rúhavého divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle

Slovenské národné divadlo pod vedením svojho neslávneho riaditeľa Mateja Drličku uvedie na Veľkú noc poburujúcu rekonštrukciu Ježišových posledných hodín s názvom „Ježiš z Montrealu“, v ktorej sú sväté postavy nahradené pochybnými postavami s pokriveným charakterom – medzi inými aj zamestnancom pornografického priemyslu. Žiadame preto ministerku kultúry M. Šimkovičovú (SNS) o okamžité zrušenie tohto škandalózneho „diela“, ktoré je platené aj z našich daní.

\

Počet vyzbieraných podpisov

10747 z 5000

Túto petíciu dostane:

@ Ministerka kultúry SR

Zdieľajte túto petíciu:

Vážená pani ministerka kultúry, Martina Šimkovičová,

nová divadelná hra Slovenského národného divadla (SND) s názvom „Ježiš z Montrealu“ predstaví v období Veľkej noci rúhavú inscenáciu umučenia Ježiša Krista, ktorá sa „odohráva“ pred katedrálou v Montreale. Postavy známe z Ježišových pašií sú v inscenácii škandalózne nahradené ľuďmi pracujúcimi v pornografickom priemysle a ďalšími kreatúrami s podivným pozadím.

Divadelná hra „Ježiš z Montrealu“ má byť hraná v novej budove SND v rozmedzí mesiacov február až apríl – teda práve v období Veľkého pôstu a sviatkov Veľkej noci, čo sú najväčšie kresťanské sviatky. Uvedená divadelná hra, ako vyplýva zo spomenutého, je jasným a neskrývaným pokusom o drzý výsmech slovenským kresťanom zo strany inštitúcie, ktorá je platená aj z ich daní!

Rúhavý podtón predstavenia koniec-koncov priznáva aj samotné Slovenské národné divadlo, keď na internetovej stránke k divadelnej hre uvádza slová, že sa „nová inscenácia nestretne u cirkevných predstaviteľov práve s nadšením…“ Má to byť síce odkaz na hraných cirkevných predstaviteľov z Montrealu, avšak z citovaných slov je zrejmá taktiež snaha o pobúrenie skutočných slovenských cirkevných predstaviteľov a veriacich.

Vážená pani ministerka, pred niekoľkými týždňami ste uviedli: „Každý projekt, ktorý chce od štátu podporu, musí mať jasnú víziu, čo chce dať obyvateľom Slovenska, aký je jeho účel a prínos pre celú spoločnosť.“ Škandalózne divadelné predstavenie SND s názvom „Ježiš z Montrealu“ nielenže nemá pre našu spoločnosť žiadny zmysluplný prínos, ale skôr naopak, otvorene sa vysmieva z náboženského cítenia väčšiny obyvateľstva Slovenska. Ku kresťanstvu sa v našej krajine podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 hlási takmer 70 % osôb.

Požadujeme preto okamžité zrušenie tohto poburujúceho divadelného predstavenia, ktoré spoločnosť neupokojuje, ale naopak, naďalej rozdúchava už aj tak dosť vybičované vášne v našom štáte.






Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov.



Kliknutím na políčko (tlačidlo) PODPÍSAŤ PETÍCIU vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a elektronická adresa - email, Nadáciou Slovakia Christiana so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava (naša adresa), IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi na dobu 20 rokov, a to za účelom zasielania informácií o petíciách,kampaniach, všeobecných informáciách a to tiež aj formou tzv. newsletteru, prostredníctvom elektronickej pošty - emailu. Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa - email. A prehlasujem, že som tieto moje osobné údaje uviedol pravdivo. Vaše osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom zaúčelom vybavenia podpory kampaní a petícií, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na činnosti prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Dobrovoľný súhlas môžete ho kedykoľvek odvolať poštou na našu adresu, emailom: nadacia@slovakiachristiana.sk, alebo telefonicky 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.) . Kliknutím na OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV na tejto stránke vpravo dole pod týmto textom získate viac informácii.

Sledujte nás na facebooku