Ukončené kampane

Aktuálne kampane   -   Ukončené kampane

Petícia na podporu mons. Jozefa Haľka, biskupa, ktorý sa stal terčom vulgárnych útokov a mediálneho lynču, po tom čo vyjadril kritiku nevhodných scén v seriáli vysielanom RTVS 9.1.2022

Odmietame vulgárne útoky a mediálny lynč katolíckeho biskupa, len preto, že vyjadril oprávnenú kritiku seriálu vysielaného vo verejnoprávnej televízi.

počet podpisov: 2923

Netrestajte pastierov! Sme proti kriminalizácii duchovných, ktorí slúžia veriacim

Obraciame sa s prosbou na štátne a vládne orgány, aby zvážili represívne opatrenia voči kňazom, ktorí boli predmetom udania a následného policajného vyšetrovania ohľadom slúženia sv. omší v kostoloch, na ktorých sa zúčastnili veriaci napriek oficiálnemu zákazu.

Domnievame sa, že konanie kňazov nebolo motivované snahou narušiť všeobecné spoločenské dobro, ale naopak: umocniť toto dobro a pozdvihnúť ho na vyššiu duchovnú úroveň.

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, ktorí sa obetavo zapájajú do boja s utrpením, či už telesným alebo duševným, patrí naša úcta a podpora. Posúdenie toho aká akútna je duševná potreba jednotlivých veriacich ponechávame na kňazov v pevnej viere, že ich vedie v ich pastoračnej činnosti Duch Svätý.

Modlíme sa za nich a vyzývame k pochopeniu a zmierlivosti.

počet podpisov: 477

Stop povinným čipovým preukazom!

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery. Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  […]

počet podpisov: 1074

Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.

počet podpisov: 13189

Stojíme za otcom Mariánom Kuffom

Ukážme všetkým, že tu sú ľudia, ktorí sú vďační otcovi Kuffovi za jeho nekompromisné hlásanie pravdy bez ohľadu na politické dôsledky. Evanjelium si nesmieme prispôsobovať podľa toho, aká ideológia je práve populárna. Otec Kuffa je prorokom našej doby. Sme vďační Bohu, že nám ho poslal.

počet podpisov: 7313
Sledujte nás na facebooku