Stop povinným čipovým preukazom!

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery. Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  […]

\

Počet vyzbieraných podpisov

1074

Zdieľajte túto petíciu:

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery.

Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  a formovať občanov podľa záujmov anonymných nadnárodných organizácií a ako odstrániť ich obranné reflexy. Ich cieľom je unifikácia a štandardizácia obyvateľstva za účelom ľahšieho ovládania a manipulácie.

Postavme sa obmedzovaniu ľudskej dôstojnosti. Človek nie je položka v úradnom spise alebo číslo v plánoch neobmedzených vládcov. Zastavme postupnú degradáciu človeka na elektronikou ovládaného otroka.

Sledujte nás na facebooku