OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

Kliknutím na políčko (tlačidlo) PODPÍSAŤ PETÍCIU vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a elektronická adresa – email, Nadáciou Slovakia Christiana so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi na dobu 20 rokov, a to za účelom zasielania informácií o petíciách,kampaniach, všeobecných informáciách a to tiež aj formou tzv. newsletteru, prostredníctvom elektronickej pošty – emailu. Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa – email. A prehlasujem, že som tieto moje osobné údaje uviedol pravdivo. Vaše osobné údaje budú spracovávané Nadáciou Slovakia Christiana, so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) na nasledujúce účely: a)za účelom vybavenia podpory kampaní a petícií, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na činnosti prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov b) na účely udržiavania stáleho kontaktu s Nadáciou, konkrétne pre činnosť v zmysle Nadačnej listiny, Stanov a obdobných dokumentov a informovanie o organizovaných kampaniach, petíciach, spoločenských akciách a možnostiach podpory ich činnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné vybavenie objednávky a podpora kampane. Nadácia ako prevádzkovateľ je voči Vám zodpovedná za umožnenie výkonu Vašich práv. Máte právo na prístup k Vašim údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj právo vzniesť námietky voči spracovaniu a právo na prenos údajov. Všetky tieto požiadavky môžete predložiť na adresu Nadácie Slovakia Christiana, ul. Palackého 4, 811 02 Bratislava alebo na e-mailovú adresu nadacia@slovakiachristiana.sk s poznámkou „Ochrana osobných údajov”, alebo aj telefonicky na čísle sekretariátu nadácie 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.). Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Zároveň Vás informujeme, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať nadáciu na vyššie uvedenej emailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov preto zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. K Vašim osobným údajom môžu za presne vymedzených podmienok pristupovať aj subjekty, ale výlučne iba tie, ktoré poskytujú služby nadácii, najmä poštové, tlačiarenské a počítačové služby. Ich prístup je však obmedzený na nevyhnutnú mieru a nie sú oprávnené ich využívať na iné účely, ani poskytovať tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené na dobu neurčitú, ale nie dlhšie ako lehota, na ktorú ste poskytli súhlas s ich spracovaním alebo ako lehota na premlčanie nárokov pre porušenie ustanovení o ochrane osobných údajov, ak obdržíte námietky voči spracovaniu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). prevádzkovateľa oprávňuje spracovávať Vaše osobné údaje iba v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail za účelom realizácie petičnej akcie a vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujete na dobu 20 rokov, môžete ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk, na príslušnú adresu, alebo telefonicky na čísle 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.) s poznámkou „Ochrana osobných údajov”.  Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na tejto webovej stránke.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny moderných webových stránok.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako sa používajú súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 Prečo táto stránka používa cookies?

Cookies používame s cieľom neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Sledujte nás na facebooku