Vážená pani ministerka kultúry, Martina Šimkovičová,

nová divadelná hra Slovenského národného divadla (SND) s názvom „Ježiš z Montrealu“ predstaví v období Veľkej noci rúhavú inscenáciu umučenia Ježiša Krista, ktorá sa „odohráva“ pred katedrálou v Montreale. Postavy známe z Ježišových pašií sú v inscenácii škandalózne nahradené ľuďmi pracujúcimi v pornografickom priemysle a ďalšími kreatúrami s podivným pozadím.

Divadelná hra „Ježiš z Montrealu“ má byť hraná v novej budove SND v rozmedzí mesiacov február až apríl – teda práve v období Veľkého pôstu a sviatkov Veľkej noci, čo sú najväčšie kresťanské sviatky. Uvedená divadelná hra, ako vyplýva zo spomenutého, je jasným a neskrývaným pokusom o drzý výsmech slovenským kresťanom zo strany inštitúcie, ktorá je platená aj z ich daní!

Rúhavý podtón predstavenia koniec-koncov priznáva aj samotné Slovenské národné divadlo, keď na internetovej stránke k divadelnej hre uvádza slová, že sa „nová inscenácia nestretne u cirkevných predstaviteľov práve s nadšením…“ Má to byť síce odkaz na hraných cirkevných predstaviteľov z Montrealu, avšak z citovaných slov je zrejmá taktiež snaha o pobúrenie skutočných slovenských cirkevných predstaviteľov a veriacich.

Vážená pani ministerka, pred niekoľkými týždňami ste uviedli: „Každý projekt, ktorý chce od štátu podporu, musí mať jasnú víziu, čo chce dať obyvateľom Slovenska, aký je jeho účel a prínos pre celú spoločnosť.“ Škandalózne divadelné predstavenie SND s názvom „Ježiš z Montrealu“ nielenže nemá pre našu spoločnosť žiadny zmysluplný prínos, ale skôr naopak, otvorene sa vysmieva z náboženského cítenia väčšiny obyvateľstva Slovenska. Ku kresťanstvu sa v našej krajine podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 hlási takmer 70 % osôb.

Požadujeme preto okamžité zrušenie tohto poburujúceho divadelného predstavenia, ktoré spoločnosť neupokojuje, ale naopak, naďalej rozdúchava už aj tak dosť vybičované vášne v našom štáte.

Sledujte nás na facebooku