Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu o migrácii!

ukončené kampane
počet podpisov:
 
 

Už dlhší čas sú obyvatelia Európy znepokojovaní narastajúcim tlakom nikým nevolených medzinárodných  organizácii na národné suverénne štáty v otázke planetárnej migrácie obyvateľstva. Po neblahých skúsenostiach s migráciou v posledných desaťročiach sa obyvateľstvo Slovenska a celej Európy právom obáva o svoju kultúrnu a národnú identitu, ktorá je ohrozovaná jednak samotnými migrantami, ale zároveň napádaná aj nadnárodnými ľavicovými a liberálnymi mocenskými a administratívnymi elitami, využívajúcimi proces migrácie na presadzovanie svojej ideológie.

 

V poslednom čase sa tieto elity rozhodli dať svojím snahám globálny zákonný rámec, aby tak získali nástroj na jednoduchšie presadzovanie svojej ideologickej agendy. Tak vznikol tzv. Globálny pakt pre bezpečnú, pravidelnú a riadenú migráciu (GCM), známy aj pod názvom Marakéšsky pakt. 

 

Oficiálni predstavitelia sa nás snažia upokojiť, že sa jedná o „nezáväzný dokument“. Ak však tento dokument štáty k ničomu „nezaväzuje“, tak na čo ho vlastne treba prijať? A ak naopak zaväzuje a klamú nás o jeho nezáväznosti, tak prečo?

 

V skutočnosti ciele tohto „nezáväzného“ dokumentu, ktorý obsahuje množstvo ľavicových a liberálnych hmlistých fráz, vyvolávajú obavu ľahkej zneužiteľnosti dokumentu na potlačenie tradičnej európskej a kresťanskej kultúry a jej základných rodinných a spoločenských vzorcov.

Hlavný problém ale spočíva v celkovom pohľade na fakt migrácie ako taký. Kým väčšina obyvateľstva vníma tento jav ako hrozbu, tak pre nadnárodných ideológov je to jav pozitívny.

Mnohé štáty ako napr. USA, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Austrália už od podpisu paktu odstúpili, čo zjavne spochybňuje deklarovanú „nezáväznosť“ a bezproblémovosť dokumentu.

 

Na stránke mimovládnej organizácie Ligy za ľudské práva (Human Rights League), ktorá pakt podporuje  a propaguje, môžeme nájsť množstvo podnetov na zamyslenie. (https://www.hrl.sk/sk/o-nas/aktuality/globalny-kompakt-o-migracii-nie-je-globalny-komplot)

 

Okrem iného sa tam dočítame ako k základným princípom GCM patrí to, že : „Rodovo citlivé politiky sa uplatňujú aj v oblasti migrácie“, čo by malo byť zaiste podozrivé každému kresťanovi. K ďalším sporným bodom patrí: „Udržateľný rozvoj a Agenda 2030 sú úzko previazané s migráciou“. Agenda 2030 a idea trvalo udržateľného rozvoja je zameraná, v duchu sociálneho inžinierstva, na propagáciu kontroly pôrodnosti legalizovaním umelých potratov, na propagáciu sexuálnej výchovy, na transformáciu rodových stereotypov vo svete, na zníženie množstva planetárnej populácie a pod. Taktiež ťažko definovateľná, o to ľahšie zneužiteľná a nekontrolovateľne rozpínavá idea „ľudských práv“ spolu s rovnako amorfným bojom proti „diskriminácii“ tvoria základné piliere tohto paktu. Po dlhoročnej skúsenosti s touto ideológiou a jej nebezpečnosťou vyzývame občanov Slovenska:

 

Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu!

 

 
.