Stop povinným čipovým preukazom!

počet podpisov:
 
 

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch. Miera kontroly občanov štátom, zasahovanie do občianskych slobôd na pracoviskách, v školách a vo verejnom priestore aplikáciou princípov politickej korektnosti, dosiahla už aj tak nepatričné rozmery.
Nové nástroje kontroly  a zbierania dát dajú vládcom do rúk nástroj ako manipulovať  a formovať občanov podľa záujmov anonymných nadnárodných organizácií a ako odstrániť ich obranné reflexy. Ich cieľom je unifikácia a štandardizácia obyvateľstva za účelom ľahšieho ovládania a manipulácie.
Postavme sa obmedzovaniu ľudskej dôstojnosti. Človek nie je položka v úradnom spise alebo číslo v plánoch neobmedzených vládcov. Zastavme postupnú degradáciu človeka na elektronikou ovládaného otroka.

Túto petíciu dostane
Peter Pellegrini, predseda vlády SR
 
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 

So znepokojením sledujeme nárast snáh moderného štátu, kontrolovať čoraz detailnejšie, všetky odvetvia štátneho, spoločenského ale aj osobného života občanov. Vyspelé technológie dávajú dnes štátu do rúk nebezpečnú zbraň, ktorá sa môže stať nástrojom novodobého zotročenia ľudstva.
Tento trend sa nevyhol ani Slovensku. Slovenská vláda sa rozhodla zaviesť povinný bezkontaktný čip občianskych preukazov. Podľa pripravovaného nariadenia Európskej únie majú byť všetky občianske preukazy vybavené bezkontaktným čipom, ktorý má obsahovať aj odtlačky prstov digitálne detaily tváre.

Ešte niekoľko rokov naspäť však vláda tvrdila, keď zavádzala povinné čipy pre podnikateľov, že podobné opatrenia budú pre občiansku verejnosť založené na dobrovoľnej báze. Nový vládny postup dokonca počíta s odoberaním odtlačkov prstov od každého občana, čo navodzuje dojem celoplošnej kontroly priam totalitných rozmerov.
Štát formovaný kresťanskou kultúrou postupne vytváral priestor pre autonómiu človeka, vyrastajúcu z dôstojnosti bytosti stvorenej na Boží obraz. Obmedzenie tejto kresťanskej autonómie človeka voči štátu je vždy veľkou hrozbou pre dôstojnosť človeka ako takého. Moderný štát si nárokuje celého človeka s jeho dušou aj telom. Je to posun smerom k totalite.

Tento posun, ako aj samotný princíp čipov, vzbudzuje nasledujúce obavy:

1) Zneužitie hackermi – občania sa môžu stať obeťami nelegálnych finančných aktivít, ktoré budú zneužívať ich osobné dáta obsiahnuté v občianskom preukaze. Taktiež môžu byť tieto dáta zneužité k diskreditácii ich osoby. Nedávno bola v čipoch občianskych preukazov objavená vážna bezpečnostná chyba, a to napriek certifikácii nemeckým úradom pre kybernetickú bezpečnosť aj slovenským NBÚ. Nedá sa vylúčiť podobný problém aj v budúcnosti.

2) Obmedzenie osobnej slobody – táto forma kontroly rozširuje obmedzovanie osobnej slobody štátom a jeho administratívou. Občan sa môže stať predmetom šikanovania a manipulácie zo strany štátu z dôvodu svojich politických, náboženských a morálnych postojov.

3) Zmätok následkom poruchovosti – ako sa v súvislosti s čipmi na občianskych preukazoch ukázalo už v roku 2017, tieto nefungujú bez závad.  Hrozí následný administratívny chaos, ktorý môže výrazným spôsobom skomplikovať každodenný život občanov.

4) Obava, že sa jedná o trend, ktorý sa bude zvyšovať – zavádzanie vlády v predchádzajúcich desaťročiach ohľadom elektronického čipovania navodzuje atmosféru podozrenia zo snahy o postupné zvyšovanie kontroly občanov, ktoré časuje na etapy.

5) Nadnárodná kontrola – prístup k informáciám v čipoch siaha za hranice SR a preto hrozí zneužívanie dát zahraničnými subjektami na ktoré nemá SR dosah.

Z týchto dôvodov odmietame zavedenie bezkontaktných čipov v občianskych preukazoch a žiadame vládu Slovenskej republiky, aby nepodľahla tlakom z Bruselu a nedovolila povinné odoberanie odtlačkov prstov občanov a zavedenie bezkontaktných čipov do občianskych preukazov a aby odmietla všetky trendy posilňujúce kontrolu občanov štátom. Zároveň vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky na odmietnutie tejto vládnej snahy a jasné vyjadrenie nesúhlasu s plánmi Európskej únie povinne očipovať všetkých obyvateľov.


 
Dobrovoľne udeľujem Nadácii Slovakia Christiana, Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332, v zmysle prísl. ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas na to, aby všetky uvedené osobné údaje spracovávala na účely Nadácie. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov. Poučenie: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nadácia Slovakia Christiana vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na účely Nadácie. Všetky Vaše práva v zmysle príslušných ustanovení tohoto zákona zostanú zachované.
 
Kontaktné údaje
Peter Pellegrini, predseda vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
 
 
 
 
.