Petícia na podporu mons. Jozefa Haľka, biskupa, ktorý sa stal terčom vulgárnych útokov a mediálneho lynču, po tom čo vyjadril kritiku nevhodných scén v seriáli vysielanom RTVS 9.1.2022

počet podpisov:
 
 

Týmto svojim podpisom chcem vyjadriť podporu biskupovi katolíckej Cirkvi, ktorý sa nebál poukázať na snahy vo verejnoprávnej televízii - ideologicky prenikať do vysielania a  prezentovať lesbický homosexuálny vzťah, ako niečo pozitívne a normálne a čo ako katolícky biskup musí odsúdiť ako hriešne správanie, ktoré nepatrí na obrazovky a uráža to veriacich kresťanov.

Túto petíciu dostane
Mons. Jozef Haľko
halko@kbs.sk
 
Na vedomie - Jaroslav Rezník riaditeľ RTVS
 

10.1.2022 bolo zverejnené video otca biskupa Jozefa Haľka, v ktorom hovorí o novom seriáli "Priznanie", ktorý vysiela RTVS.

 

Vo videu odsúdil tento seriál, pretože je v ňom prezentovaný lesbický homosexuálny vzťah.

 

Video otca biskupa bolo zdieľané mnohými ľuďmi a neskôr bolo otcom biskupom stiahnuté a to zrejme práve kvôli nespočetnému množstvu vulgárnych útokov. Video si však môžete pozrieť tu na tomto linku: https://plus7dni.pluska.sk/domov/biskup-jozef-halko-neskryva-pohorsenie-zhnusena-reakcia-serial-rtvs

Mons. Jozef Haľko o seriáli "Priznanie" povedal:

„Na konci seriálu nastalo prekvapenie. Sympatická mladá žena, ktorá sa zasadzuje o riešenie situácie utečenkyne a jej dieťaťa, príde domov a začne sa prezentovať v lesbickom vzťahu. Nič netušiaci divák musí pozerať na dve ženy, ako sa partnersky bozkávajú. Ako si vyznávajú lásku, ako kritizujú spoločnosť, ktorá ich nevie pochopiť.“

„To, ako bol tu prezentovaný lesbický homosexuálny vzťah, jednoducho nemá obdobu ani v marxistických ideologických príručkách, ako treba manipulovať diváka. Najprv navodíme sympatiu k hlavnému hrdinovi a potom, v pravej chvíli, ten hlavný hrdina prezentuje takú vlastnosť, ktorú treba ideologicky podsunúť tým, ktorí tento seriál pozerajú.“

„Nehovoriac o tom, že explicitné lesbické správanie mohli v tomto čase vidieť aj 15-ročné deti. Keď sa im takto priamo obrazovo prezentuje správanie takéhoto typu, môže to byť veľmi, veľmi škodlivé, až devastačné.“ viac vo videu na tomto linku: https://plus7dni.pluska.sk/domov/biskup-jozef-halko-neskryva-pohorsenie-zhnusena-reakcia-serial-rtvs

Plne stojíme na strane otca biskupa a podporujeme ho v snahe poukázať na otvorenú manipuláciu diváka podľa marxistických príručiek a  ideologické podsúvanie  homosexuálneho správania divákom, ako niečoho pozitívneho. 

    Otec biskup Jozef,  nebojte sa ! My veriaci kresťania za Vami stojíme a plne Vás podporujeme


V mene kresťanov na Slovensku, ktorým záleží na morálnej obnove Slovenska a nie na jej devastácii.

                                                                                 

Mgr. Bc. Martin Komár

Správca nadácie Slovakia Christiana a iniciátor petície

 

 
 
Kliknutím na políčko (tlačidlo) PODPÍSAŤ PETÍCIU vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a elektronická adresa - email, Nadáciou Slovakia Christiana so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi na dobu 20 rokov, a to za účelom zasielania informácií o petíciách,kampaniach, všeobecných informáciách a to tiež aj formou tzv. newsletteru, prostredníctvom elektronickej pošty - emailu. Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa - email. A prehlasujem, že som tieto moje osobné údaje uviedol pravdivo. Vaše osobné údaje budú spracovávané Nadáciou Slovakia Christiana, so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) na nasledujúce účely: a)za účelom vybavenia podpory kampaní a petícií, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na činnosti prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov b) na účely udržiavania stáleho kontaktu s Nadáciou, konkrétne pre činnosť v zmysle Nadačnej listiny, Stanov a obdobných dokumentov a informovanie o organizovaných kampaniach, petíciach, spoločenských akciách a možnostiach podpory ich činnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné vybavenie objednávky a podpora kampane. Nadácia ako prevádzkovateľ je voči Vám zodpovedná za umožnenie výkonu Vašich práv. Máte právo na prístup k Vašim údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj právo vzniesť námietky voči spracovaniu a právo na prenos údajov. Všetky tieto požiadavky môžete predložiť na adresu Nadácie Slovakia Christiana, ul. Palackého 4, 811 02 Bratislava alebo na e-mailovú adresu nadacia@slovakiachristiana.sk s poznámkou „Ochrana osobných údajov”, alebo aj telefonicky na čísle sekretariátu nadácie 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.). Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Zároveň Vás informujeme, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať nadáciu na vyššie uvedenej emailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov preto zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. K Vašim osobným údajom môžu za presne vymedzených podmienok pristupovať aj subjekty, ale výlučne iba tie, ktoré poskytujú služby nadácii, najmä poštové, tlačiarenské a počítačové služby. Ich prístup je však obmedzený na nevyhnutnú mieru a nie sú oprávnené ich využívať na iné účely, ani poskytovať tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené na dobu neurčitú, ale nie dlhšie ako lehota, na ktorú ste poskytli súhlas s ich spracovaním alebo ako lehota na premlčanie nárokov pre porušenie ustanovení o ochrane osobných údajov, ak obdržíte námietky voči spracovaniu osobných údajov.
 
 
.
 
 
Sledujte nás na facebooku