Netrestajte pastierov! Sme proti kriminalizácii duchovných, ktorí slúžia veriacim

počet podpisov:
 
 

Obraciame sa s prosbou na štátne a vládne orgány, aby zvážili represívne opatrenia voči kňazom, ktorí boli predmetom udania a následného policajného vyšetrovania ohľadom slúženia sv. omší v kostoloch, na ktorých sa zúčastnili veriaci napriek oficiálnemu zákazu.

 

Domnievame sa, že konanie kňazov nebolo motivované snahou narušiť všeobecné spoločenské dobro, ale naopak: umocniť toto dobro  a pozdvihnúť ho na vyššiu duchovnú úroveň.

 

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, ktorí sa obetavo zapájajú do boja s utrpením, či už telesným alebo duševným, patrí naša úcta a podpora. Posúdenie toho aká akútna je duševná potreba jednotlivých veriacich ponechávame na kňazov v pevnej viere, že ich vedie v ich pastoračnej činnosti Duch Svätý.


Modlíme sa za nich a vyzývame k pochopeniu a zmierlivosti.

Túto petíciu dostane
Úrad vlády SR
 

Na našu vlasť, ako aj na veľkú časť sveta, doľahol v posledných mesiacoch temný mrak epidémie a mení naše životy v dobrom aj v zlom. Kresťania majú možnosť si lepšie uvedomiť vzácnosť milostí, ktoré nám udeľuje Boh skrze sviatosti a dúfajme, že to využijú na zväčšenie svojej úcty k týmto sviatostiam. Neveriaci sú zase konfrontovaní so svojou slabosťou voči sile, ktorá presahuje ich optimistické, ba až naivné sny o pokroku. Každý si začína uvedomovať, že náš pobyt na svete je len dočasný a naše sily sú obmedzené.


Ako vždy v dejinách Cirkvi, aj dnes stoja mnohí katolícki kňazi v prvej línii obetavého nasadenia. Pomáhajú v nemocniciach, na ulici aj v domácnostiach zmierňovať utrpenie fyzické a predovšetkým duchovné. Napriek hrozbe nákazy a možno aj ohrozenia vlastného života, poskytujú sviatosti tým, ktorí to najviac potrebujú. Skloňme sa s úctou pred touto obetavosťou a nech sa stane vzorom aj pre náš život.


Zatiaľ čo nás obetavosť mnohých kňazov napĺňa úctou a hrdosťou, tak zároveň s bolesťou vnímame snahu štátu, ktorý sa zaiste oprávnene snaží chrániť obyvateľstvo, kriminalizovať duchovný rozmer tejto kňazskej obetavosti. V posledných dňoch sa vyskytlo množstvo prípadov udávania, policajného vyšetrovania a kriminalizovania kňazov, ktorí sa v oprávnenej snahe nadradiť duchovnú pomoc nad strach o telo, rozhodli poskytnúť malému množstvu zhromaždených ľudí sviatosti. Zaiste nie bez dôkladného uváženia a spytovania vlastného svedomia.


www.tvnoviny.sk/domace/1993332_napriek-zakazu-prisli-do-kostola-desiatky-veriacich-fararovi-i-ludom-hrozi-mastna-pokuta


www.cas.sk/clanok/960829/v-trencianskej-teplej-sa-napriek-zakazu-konala-omsa-preco-farar-ohrozuje-svoje-ovecky-video/


myziar.sme.sk/c/22361018/konanie-omse-v-hronskom-benadiku-preverovala-policia.html

 

Tento smutný jav unáhleného aktivizmu mnohých, možno aj dobre zmýšľajúcich veriacich, vyústil do udavačstva, ktoré pripomína neblahé časy komunistickej totality, ako si povšimli aj niektorí cirkevní predstavitelia:

www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/2414726168817432

 

Kňazi, ktorí slúžia súkromné sv. omše, na základe povinnosti, ktorá im vyplýva z ich stavu a úradu, sú šikanovaní za to, že počas slúženia omší prichádzajú veriaci hladujúci po sviatostnom živote. Má kňaz morálne právo odohnať svojich zverencov, ak pritom nemá v žiadnom prípade istotu, či nie náhodou práve ten, ktorého by vyhnal, sa už čoskoro neodoberie z tohto sveta (nevieme deň ani hodinu) a prítomnosť na sv. omši môže byť pre neho významným povzbudením k obráteniu? A čo ak práve to by bolo kňazovi pri Poslednom Súde pripočítané k zlému?

Navyše aj samotné vyjadrenie biskupov, napr. nitrianskeho, neoprávnilo kňazov veriacich z chrámu odohnať, pokiaľ doň bez vyzvania sami prišli, možno ani netušiac, že sa v ňom koná bohoslužba.


nitra.dnes24.sk/nie-vsetky-kostoly-zatvorili-brany-pri-nitre-bude-knaz-sluzit-omse-sukromne-356299

 

Nesúďme teda prísne našich kňazov a naopak, snažme sa ich pochopiť. Ich služba má predovšetkým duchovný rozmer a až sekundárne rozmer sociálny. Ich konanie nie je rozmar svojvoľného dieťaťa ale často uvážený krok človeka, ktorý vie to, čo Cirkev vedela vždy, že: „Salus animarum suprema lex“ – najvyšším zákonom je spása duší.

 
Kliknutím na políčko (tlačidlo) PODPÍSAŤ PETÍCIU vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a elektronická adresa - email, Nadáciou Slovakia Christiana so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi na dobu 20 rokov, a to za účelom zasielania informácií o petíciách,kampaniach, všeobecných informáciách a to tiež aj formou tzv. newsletteru, prostredníctvom elektronickej pošty - emailu. Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická adresa - email. A prehlasujem, že som tieto moje osobné údaje uviedol pravdivo. Vaše osobné údaje budú spracovávané Nadáciou Slovakia Christiana, so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332 (prevádzkovateľ) na nasledujúce účely: a)za účelom vybavenia podpory kampaní a petícií, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na činnosti prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov b) na účely udržiavania stáleho kontaktu s Nadáciou, konkrétne pre činnosť v zmysle Nadačnej listiny, Stanov a obdobných dokumentov a informovanie o organizovaných kampaniach, petíciach, spoločenských akciách a možnostiach podpory ich činnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné vybavenie objednávky a podpora kampane. Nadácia ako prevádzkovateľ je voči Vám zodpovedná za umožnenie výkonu Vašich práv. Máte právo na prístup k Vašim údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj právo vzniesť námietky voči spracovaniu a právo na prenos údajov. Všetky tieto požiadavky môžete predložiť na adresu Nadácie Slovakia Christiana, ul. Palackého 4, 811 02 Bratislava alebo na e-mailovú adresu nadacia@slovakiachristiana.sk s poznámkou „Ochrana osobných údajov”, alebo aj telefonicky na čísle sekretariátu nadácie 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.). Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Zároveň Vás informujeme, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať nadáciu na vyššie uvedenej emailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov preto zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. K Vašim osobným údajom môžu za presne vymedzených podmienok pristupovať aj subjekty, ale výlučne iba tie, ktoré poskytujú služby nadácii, najmä poštové, tlačiarenské a počítačové služby. Ich prístup je však obmedzený na nevyhnutnú mieru a nie sú oprávnené ich využívať na iné účely, ani poskytovať tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené na dobu neurčitú, ale nie dlhšie ako lehota, na ktorú ste poskytli súhlas s ich spracovaním alebo ako lehota na premlčanie nárokov pre porušenie ustanovení o ochrane osobných údajov, ak obdržíte námietky voči spracovaniu osobných údajov.
 
 
.
 
 
Sledujte nás na facebooku