Netrestajte pastierov! Sme proti kriminalizácii duchovných, ktorí slúžia veriacim

počet podpisov:
 
 

Obraciame sa s prosbou na štátne a vládne orgány, aby zvážili represívne opatrenia voči kňazom, ktorí boli predmetom udania a následného policajného vyšetrovania ohľadom slúženia sv. omší v kostoloch, na ktorých sa zúčastnili veriaci napriek oficiálnemu zákazu.

 

Domnievame sa, že konanie kňazov nebolo motivované snahou narušiť všeobecné spoločenské dobro, ale naopak: umocniť toto dobro  a pozdvihnúť ho na vyššiu duchovnú úroveň.

 

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, ktorí sa obetavo zapájajú do boja s utrpením, či už telesným alebo duševným, patrí naša úcta a podpora. Posúdenie toho aká akútna je duševná potreba jednotlivých veriacich ponechávame na kňazov v pevnej viere, že ich vedie v ich pastoračnej činnosti Duch Svätý.


Modlíme sa za nich a vyzývame k pochopeniu a zmierlivosti.

Túto petíciu dostane
Úrad vlády SR
 

Na našu vlasť, ako aj na veľkú časť sveta, doľahol v posledných mesiacoch temný mrak epidémie a mení naše životy v dobrom aj v zlom. Kresťania majú možnosť si lepšie uvedomiť vzácnosť milostí, ktoré nám udeľuje Boh skrze sviatosti a dúfajme, že to využijú na zväčšenie svojej úcty k týmto sviatostiam. Neveriaci sú zase konfrontovaní so svojou slabosťou voči sile, ktorá presahuje ich optimistické, ba až naivné sny o pokroku. Každý si začína uvedomovať, že náš pobyt na svete je len dočasný a naše sily sú obmedzené.


Ako vždy v dejinách Cirkvi, aj dnes stoja mnohí katolícki kňazi v prvej línii obetavého nasadenia. Pomáhajú v nemocniciach, na ulici aj v domácnostiach zmierňovať utrpenie fyzické a predovšetkým duchovné. Napriek hrozbe nákazy a možno aj ohrozenia vlastného života, poskytujú sviatosti tým, ktorí to najviac potrebujú. Skloňme sa s úctou pred touto obetavosťou a nech sa stane vzorom aj pre náš život.


Zatiaľ čo nás obetavosť mnohých kňazov napĺňa úctou a hrdosťou, tak zároveň s bolesťou vnímame snahu štátu, ktorý sa zaiste oprávnene snaží chrániť obyvateľstvo, kriminalizovať duchovný rozmer tejto kňazskej obetavosti. V posledných dňoch sa vyskytlo množstvo prípadov udávania, policajného vyšetrovania a kriminalizovania kňazov, ktorí sa v oprávnenej snahe nadradiť duchovnú pomoc nad strach o telo, rozhodli poskytnúť malému množstvu zhromaždených ľudí sviatosti. Zaiste nie bez dôkladného uváženia a spytovania vlastného svedomia.


www.tvnoviny.sk/domace/1993332_napriek-zakazu-prisli-do-kostola-desiatky-veriacich-fararovi-i-ludom-hrozi-mastna-pokuta


www.cas.sk/clanok/960829/v-trencianskej-teplej-sa-napriek-zakazu-konala-omsa-preco-farar-ohrozuje-svoje-ovecky-video/


myziar.sme.sk/c/22361018/konanie-omse-v-hronskom-benadiku-preverovala-policia.html

 

Tento smutný jav unáhleného aktivizmu mnohých, možno aj dobre zmýšľajúcich veriacich, vyústil do udavačstva, ktoré pripomína neblahé časy komunistickej totality, ako si povšimli aj niektorí cirkevní predstavitelia:

www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/2414726168817432

 

Kňazi, ktorí slúžia súkromné sv. omše, na základe povinnosti, ktorá im vyplýva z ich stavu a úradu, sú šikanovaní za to, že počas slúženia omší prichádzajú veriaci hladujúci po sviatostnom živote. Má kňaz morálne právo odohnať svojich zverencov, ak pritom nemá v žiadnom prípade istotu, či nie náhodou práve ten, ktorého by vyhnal, sa už čoskoro neodoberie z tohto sveta (nevieme deň ani hodinu) a prítomnosť na sv. omši môže byť pre neho významným povzbudením k obráteniu? A čo ak práve to by bolo kňazovi pri Poslednom Súde pripočítané k zlému?

Navyše aj samotné vyjadrenie biskupov, napr. nitrianskeho, neoprávnilo kňazov veriacich z chrámu odohnať, pokiaľ doň bez vyzvania sami prišli, možno ani netušiac, že sa v ňom koná bohoslužba.


nitra.dnes24.sk/nie-vsetky-kostoly-zatvorili-brany-pri-nitre-bude-knaz-sluzit-omse-sukromne-356299

 

Nesúďme teda prísne našich kňazov a naopak, snažme sa ich pochopiť. Ich služba má predovšetkým duchovný rozmer a až sekundárne rozmer sociálny. Ich konanie nie je rozmar svojvoľného dieťaťa ale často uvážený krok človeka, ktorý vie to, čo Cirkev vedela vždy, že: „Salus animarum suprema lex“ – najvyšším zákonom je spása duší.

 
Dobrovoľne udeľujem Nadácii Slovakia Christiana, Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332, v zmysle prísl. ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas na to, aby všetky uvedené osobné údaje spracovávala na účely Nadácie. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov. Poučenie: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nadácia Slovakia Christiana vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na účely Nadácie. Všetky Vaše práva v zmysle príslušných ustanovení tohoto zákona zostanú zachované.
 
 
.
 
 
Sledujte nás na facebooku